Σύμβουλος Ανάπτυξης Πελατολογίου

Προσφέρουμε
 • Σταθερό μισθό και ασφαλιστική κάλυψη
 • Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
 • Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών & σε νέες τεχνολογίες
 • Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
 • Παροχές υγείας σε συνεργαζόμενους Ιατρικούς ομίλους
 • Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες
Απαραίτητα Προσόντα
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άνεση στην επικοινωνία & στη χρήση Η/Υ
 • Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Επιθυμητά Προσόντα
 • Πτυχίο ΙΕΚ / TEI / AEI
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων
 • Γνώση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών

Στείλε μας το βιογραφικό σου στο [email protected] με θέμα τον κωδικό TLSEC-01